TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A SITE-ULUI

WWW.OLIMPIAPARKING.COM

Site-ul web www.olimpiaparking.com, precum și întreg conținutul acestuia sunt proprietatea exclusivă a OLIMPIA PARKING S.R.L., cu sediul social în București, str. Țepeș Vodă nr. 100, camera 1, etaj 2, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/2676/2019, având cod unic de înregistrare 40712733.

Nicio parte din acesta nu poate fi reprodusă, total sau parțial, fără acordul expres al OLIMPIA PARKING S.R.L.

Prezentele condiții reprezintă un contract între utilizatorul Site-ului www.olimpiaparking.com și OLIMPIA PARKING S.R.L. în ceea ce privește atât utilizarea Site-ului web cât și achiziționarea și rezervarea de servicii de parking, prin intermediul acestuia de către utilizatori.

 

 1. DEFINIȚII ȘI TERMENI
 • Site – pagina de internet olimpiaparking.com prin intermediul căreia operează furnizarea și rezervarea de servicii de parking.
 • Utilizator – orice persoană fizică sau juridică care accesează Site-ul, indiferent de scopul avut.
 • Client – orice persoană fizică sau juridică care accesează Site-ul și efectuează o rezervare pentru servicii de parking.
 • Olimpia Parking – denumirea comercială a OLIMPIA PARKING S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în București, str. Țepeș Vodă nr. 100, camera 1, etaj 2, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/2676/2019, având cod unic de înregistrare 40712733, care oferă servicii de parking.
 • Rezervare – manifestarea de voință a Utilizatorului, prin care acesta transmite Olimpia Parking, prin intermediul Site-ului, intenția sa de a achiziționa serviciile de parking.
 • Conținutul – reprezintă toate informațiile de pe Site-ul care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic (cum ar fi, dar fără a se limita la: date referitoare la Olimpia Parking, informații privind serviciile de parking prestate, informații privind tarifele practicate de Olimpia Parking într-o anumită perioadă, logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site).
 • Document – prezentele Termeni și Condiții.

 

 1. ACCEPTAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR
 • Prin utilizarea Site-ului și/sau prin rezervarea serviciilor de parking promovate pe acest Site, Utilizatorul își dă acordul implicit cu privire la termenii și condițiile Site-ului. Acceptarea termenilor și a condițiilor reprezintă expresia voinței personale și constituie o obligație legală între Utilizator și Olimpia Parking. În cazul în care Utilizatorul nu este de acord cu termenii și condițiile Site-ului, acesta trebuie să înceteze utilizarea Site-ului.
 • Olimpia Parking își asumă dreptul de a putea modifica aceste prevederi, precum și Site-ul și structura acestuia sau de a putea efectua alte modificări ce ar putea afecta Site-ul, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă a Utilizatorului în acest sens.
 • Achiziționarea de servicii în cadrul Site-ului implică acceptul prezentelor Termeni și condiții, reprezentând un contract încheiat între părți.

 

 1. COPYRIGHT (DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ)
 • Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând, dar fără a se limita la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă Olimpia Parking, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect. Orice încercare de copiere, înstrăinare sau fraudă se pedepsește conform legislației în vigoare.
 • Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Olimpia Parking, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Olimpia Parking asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Olimpia Parking.
 • Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document.

 

 1. UTILIZAREA SITE-ULUI
 • Olimpia Parking nu este responsabilă pentru aptitudinile Utilizatorului de accesare sau de utilizare a Site-ului și nici pentru eventualele greșeli ale utilizatorului în accesarea și utilizarea Site-ului.
 • Olimpia Parking nu garantează că Site-ul nu poate fi afectat de programe malware care pot genera defecțiuni sau alte pierderi și nu își asumă răspunderea pentru daunele produse din acest motiv Utilizatorului.

 

 1. SERVICIILE OFERITE PE SITE
 • Olimpia Parking oferă servicii profesionale de parcare pe termen lung sau scurt. Olimpia Parking pune la dispoziția clienților o gamă variată de servicii de parcare descrise pe Site (incluzând, dar fără a se limita la servicii de parcare acoperită/neacoperită, monitorizare video 24/7, semnalizare locuri de parcare disponibile, serviciul Find My Car, stații de încărcare electrica, sistem antiincediu automatizat).
 • Prin calitatea serviciilor oferite, Olimpia Parking urmărește satisfacerea intereselor clienților și atingerea performanțelor corespunzătoare în afaceri.
 • Informațiile publicate pe Site cu privire la serviciile de parking oferite sunt informații generale, cu scop informativ. Datele și informațiile disponibile pe Site nu reprezintă recomandări, garanții, consultanță sau angajament din partea Olimpia Parking.
 • Eventualele neconcordanțe sau erori care pot apărea pe Conținutul Site-ului nu implică nicio răspundere, indiferent de natura acesteia, pentru Olimpia Parking.

 

 1. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
 • Olimpia Parking respectă în totalitate legislația privind securitatea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului și se angajează să nu închirieze, vândă sau înstrăineze sub nici o formă datele Utilizatorilor unor terțe părți, cu excepția cazurilor prevăzute expres de lege sau la solicitarea expresă a unor organisme de stat.
 • Prin accesarea și utilizarea Site-ului, Utilizatorul își manifestă acordul pentru reținerea informațiilor în baza de date Olimpia Parking și utilizarea acestora în scopul facilitării accesului pe site, precum și de îmbunătățire a serviciilor furnizate.

 

 1. PROCEDURA DE REZERVARE. MODIFICAREA REZERVĂRII. ANULAREA REZERVĂRII
 • Rezervările făcute prin intermediul Site-ului vor genera automat un voucher de rezervare după efectuarea unei rezervări. Cu toate acestea, o rezervare nu reprezintă neapărat un loc de parcare asigurat. Olimpia Parking își rezervă dreptul de a anula o rezervare, în cazul în care nu poate fi onorată rezervarea respectivă, suma achitată fiind rambursată în întregime Clientului.
 • Clientul rămâne responsabil pentru corectitudinea și conformitatea datelor completate pe Site în vederea rezervării unui loc de parcare (incluzând, dar fără a se limita la: indicațiile rutiere corespunzătoare, detaliile privind durata parcării). Orice probleme întâmpinate ca urmare a neconformității datelor completate de Client pe Site nu oferă Clientului dreptul la rambursarea sumei achitate.
 • Rezervarea făcută prin intermediul Site-ului poate fi anulată sau modificată utilizând Site-ul sau prin transmiterea unui e-mail către Olimpia Parking la adresa de e-mail publicată, cu respectarea unui termen de preaviz de cel puțin 24 de ore înainte de data și ora rezervate inițial pentru parcare. În cazul în care Clientul nu respectă termenul minim de preaviz, Olimpia Parking își rezervă dreptul de a percepe tarife suplimentare sau de a nu rambursa suma achitată.
 • În cazul în care Clientul va dori să modifice condițiile rezervării (incluzând, dar fără a se limita la: parcarea vehiculului pentru o perioadă diferită de cea rezervată), Olimpia Parking își rezervă dreptul de a percepe tarife suplimentare sau de a nu rambursa suma achitată, după caz.
 • Clientul rămâne responsabil pentru păstrarea în condiții corespunzătoare a voucher-ului generat ca urmare a rezervării. Olimpia Parking nu își asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea prezentării voucher-ului la locul pentru parcare și nu rambursează suma achitată din cauza imposibilității prezentării voucher-ului.

 

 1. PREȚURI ȘI MODALITATEA DE PLATĂ
 • Prețurile (tarifele) aferente serviciilor de parking prestate de Olimpia Parking sunt afișate pe Site și sunt exprimate atât în RON, cât și în EURO. În cazul prețurilor exprimate în EURO, se va avea în vedere cursul valutar comunicat de Banca Națională Română în ziua efectuării plății.
 • Prețurile (tarifele) afișate pe Site sunt valabile pentru o perioadă de timp cuprinsă între 1-3 luni, urmând a fi modificate ulterior. Dacă este cazul, Olimpia Parking își rezervă dreptul de a modifica oricând prețurile (tarifele) publicate.
 • Prețurile (tarifele) aferente serviciilor de parking pot să difere, în funcție de opțiunile alese de Client.
 • Prețurile (tarifele) afișate pe Site reprezintă costul serviciilor incluzând T.V.A., conform legislației în vigoare.
 • Printre modalitățile de plată agreate de Olimpia Parking se numără plata online cu cardul și plata în numerar, la locul de parcare sau casierie.
 • Pentru plățile efectuate online, prin card de credit, tranzacția financiară va fi intermediată și procesată de terțe persoane, respectiv interogatori de plăți online.
 • După confirmarea tranzacției și acceptarea sumei finale spre plată, Utilizatorul va fi redirecționat către o platformă de plată online. Acest moment coincide cu părăsirea site-ului www.olimpiaparking.com, respectiv cu părăsirea sferei de aplicabilitate a prezentului Document, Utilizatorul având obligația să ia la cunoștință de termenii și condițiile aplicabile platformei de plată online.

 

 1. RĂSPUNDERE
 • Olimpia Parking nu își asumă răspunderea pentru integritatea vehiculelor și/sau a bunurilor lăsate în acestea, neavând obligația de pază a acestora.
 • Orice pagubă produsă în incinta parcării va atrage răspunderea persoanei care a cauzat paguba, precum și obligația de remediere și/sau de suportare a costurilor aferente remedierii de către persoana respectivă.
 • Sunt interzise următoarele aspecte în cadrul parcării administrate de Olimpia Parking, Clienții fiind pe deplin răspunzători pentru orice evenimente în legătură cu acestea:
 • lăsarea în vehicule a minorilor nesupravegheați, a animalelor nesupravegheate, a substanțelor inflamabile sau a obiectelor periculoase;
 • nerespectarea semnalisticii și a marcajelor din zona de parcare, cum este cazul parcării pe locurile unde oprirea și/sau staționarea sunt interzise, parcării pe căile de acces sau evacuare, parcării pe locurile marcate și rezervate pe locurile rezervate persoanelor cu mobilitate redusă sau dizabilități, cu excepția persoanelor care au acest drept și prezintă dovada afișată vizibil, parcării pe locurile de parcare destinate mașinilor de intervenție aparținând organelor de poliție, pompierilor și serviciilor de ambulanță, fără a avea acest drept, parcării autovehiculelor pe locurile destinate motocicletelor sau celor cu motoare electrice;
 • efectuarea de reparații auto sau a oricăror activități de mentenanță auto (cum ar fi, dar fără a se limita la: schimburi de ulei sau antigel etc.) sau alimentarea cu combustibil;
 • expunerea spre vânzare a vehiculului sau postarea de afișe cu anunțuri de vânzare a vehiculelor;
 • depozitarea pe locurile de parcare sau în alte zone ale parcării de obiecte, materiale, produse etc..
 • În cazul în care vehiculele sunt parcate peste durata de timp pentru care a fost achitat prețul serviciilor de parcare, Olimpia Parking își rezervă dreptul de a percepe tarife suplimentare până la ridicarea vehiculelor sau, după caz, își rezervă dreptul de a reloca vehiculul, cu suportarea de către Clienți a tuturor costurilor aferente. Olimpia Parking nu răspunde pentru prejudiciile ce pot fi cauzate ca urmare a ridicării/relocării vehiculului.
 • Olimpia Parking își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Termenele si Condițiile Site-ului pentru a reflecta orice modificări ale modului și condițiilor de funcționare a Site-ului sau orice modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabil Clienților/Utilizatorilor de la momentul afișării în Site. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe Site versiunea modificată a Documentului, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestui Document.

 

 1. FORȚĂ MAJORĂ
 • Olimpia Parking nu va fi răspunzătoare pentru inconvenientele care sunt rezultate ale unor evenimente de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

 

 1.   LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA
 • Prezentul Document este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Olimpia Parking și Utilizatori/Clienți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul București.

 

 1. DIVERSE
 • Termenii și Condițiile constituie întregul acord al Clienților în ceea ce privește obiectul prezentelor Termeni și Condiții, care înlocuiesc și anulează toate acordurile, reprezentările și înțelegerile anterioare ale Părților.
 • Orice modificare sau completare a Termenilor și Condițiilor se va face în format electronic, prin afișarea pe Site. Olimpia Parking își rezervă dreptul de a modifica oricare dintre clauzele cuprinse în Termenii și Condițiile prezente, în orice moment, prin punerea la dispoziția Clienților a versiunii actualizate a documentului, pe Site.
 • În eventualitatea în care orice prevedere din Termeni și Condiții este sau devine nelegală, nulă, invalidată sau se va dovedi inaplicabilă sau neexecutorie în baza reglementărilor legale sau a deciziei unei instanțe, legalitatea, validitatea și aplicabilitatea sau caracterul executoriu al celorlalte prevederile ale Termenilor și Condițiilor în ansamblu lor, nu vor fi afectate.

 

 1. RECLAMAȚII ȘI NEMULȚUMIRI
 • În cazul în care Clientul are nemulțumiri sau dorește clarificări sau lămuriri cu privire la serviciile oferite, are posibilitatea de a solicita suportul tehnic, la nr. de telefon/fax : 0759594332 sau prin e-mail la adresa: office@olimpiaparking.com
 • În cuprinsul solicitărilor adresate în acest sens către Olimpia Parking, solicităm Utilizatorului/Clientului să specifice mai multe detalii, respectiv: numele complet, detalii privind problema întâmpinată.
 • Orice reclamație referitoare la serviciile comercializate de Olimpia Parking trebuie formulată în scris și depusă la sediul Olimpia Parking, transmisă prin fax sau prin e-mail în maximum 5 zile de la data prestării serviciilor.

 

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 • În acest sens, te rugăm să parcurgi Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal publicată pe Site.

 

 1. FOLOSIREA COOKIE-URILOR 
 • În acest sens, te rugăm să parcurgi Politica de Cookies publicată pe Site.

 

 1. CLAUZE FINALE
 • Prezentul document produce efecte juridice începând cu data de 29.08.2022.